Teknik ska säkra mediekoncernen Bonniers framtid, enligt koncernchefen Tomas Franzén.

 

Det var budskapet han förmedlade på en föreläsning hos IVA efter runt ett år på posten som Bonniers koncernchef. Han definierar koncernen, som omsätter runt 25 miljarder och sysselsätter runt 9 000 medarbetare, som "framtidens mediehus".

– Det är fundamentalt annorlunda mot det vi idag känner till. Vi kommer från ett innehållsperspektiv där vi har skapat journalistiska kvalitetsprodukter som har distribuerats via tryckta medier. Nu ser världen helt annorlunda ut. Vi går från att vara otroligt duktiga på innehåll till att bli ett teknikbolag som är lika bra om inte bättre på teknik (än innehåll). Det ställer krav på vår organisation när vi har den fundamentala kompetensen inom något helt annat.

Tomas Franzén listade utmaningarna:

– Teknik, distribution och förändrade konsumentbeteenden. Hur man möter kunder och det faktum att mobilen är vår huvudsakliga enhet för konsumtion av media. Då kan man fundera på vilka enorma krav det ställer på traditionella mediehus. Allt börjar i förändrade konsumentbeteenden. Och det går rasande fort.

Bonnier behöver följa med båda annonsörer och publik.

– En tredjedel av våra intäkter kommer från annonsörer. De är primärt intresserade av att nå konsumenterna. När konsumenterna flyttar till online och in i mobilen, måste vi vara relevanta för dem och hitta smarta annonslösningar. Det här handlar extremt mycket om teknik.

Särskilt unga konsumerar medier på nya sätt.

– En tredjedel av alla som är 15-25 år, får sina nyheter via sociala medier via länkar. Många kommer från ställen som är mindre seriösa. Men de anser att källor som refereras från kompisar har högre trovärdighet än TV4. I stället för att förfasas över det, måste vi in våra kvalitetsmedier i det sammanhanget.

Tomas Franzén poängterade särskilt att Bonnier behöver en koncernövergripande tekniskt plattform. Det handlar dels om att skaffa system som gör allt innehåll och alla kunddata inom koncernen lätt tillgängligt för alla 175 bolag inom Bonnier. Det handlar också om att skaffa teknisk kompetens som analys och crm och andra "skrån" som Bonnier tidigare inte haft.

– Vår största utmaning är att ta fram en infrastruktur baserad på tekniska plattformar och kompetenser vi inte har i dag.

Men Tomas Franzen pratade även om nya affärsmöjligheter.

– Vi vet enormt mycket om våra läsare och det är oerhört intressant för våra annonsörer. Vi kan sälja målgrupper till annonsörerna.

Tomas Franzén hoppas kunna följa med användarna till mobiltelefonen.

– Slutsatsen blir ganska enkel. Ska vi följa pengarna kommer mobil att fullständigt explodera när det gäller annonsintäkter.

Dock måste koncernen gå från "innehållcentrisk till användarcentrisk.

– Hela koncernen och ägarna vurmar för innehållet. Men framtiden handlar extremt mycket om teknik. Vi måste säga att vi älskar teknik och innehåll och helst i den ordningen. Det är en utmaning som heter duga.

Förutom annonsaffärer ser Tomas Franzén även ljust på digitala prenumerationsaffärer. 2011 spenderade ett snitthushåll 10 900 kronor på medier. 2014 ligger det på 9 900 kronor.

– Prenumererade medier fungerar fortsatt väldigt bra. Det ger oss ganska mycket tid. Det vi behöver fundera på är hur vi gör motsvarande prenumerationstjänster online. Det är lättare sagt än gjort. Vi har ju lärt konsumenterna att det mesta är gratis. Då ställs det höga krav på att tjänsterna är bra, som Spotify som har en bra och enkel modell. Det är vad alla mediehus måste göra, förhålla sig till det digitala, ta sig dit så fort som möjligt och bli duktiga på att interagera med konsumenterna.

Så bråttom är det att Tomas Franzén inte har några problem med att starta digitala tjänster om "kannibalisear" på den befintliga affären.

– Det är lika bra att vi själva än någon annan är front runner.

Nu vidtar ett chicken race där Bonnier ska använda sig av de befintliga affärerna innan de svalnar så att koncernen kan investera i de nya digitala tjänsterna.

– Ägarna nöjer sig med liten avkastning. Alla våra återbäringar lägger vi in det här. Det innebär att vi måste bli effektiva i det vi redan gör för skapa resurser till att satsa stenhårt i framtidens medier. Vi kommer att investera ett antal miljarder 2014-2017 som vi måste finansiera genom vår traditionella business. Det innebär tråkiga saker som att dra ner personalstyrka i den traditionella affären.