Många contentbyråer gör kundtidningar. Men drömmer om att leverera sajter och poddar. Här är tre byråchefers digitala strategier. 

 

Beaconomist har pratat med Kajsa Ericsson vd på content-byrån Starlings, Lars Ragnå, vd för Baluba Branded Content och Gustaf Brickman, vd och copywriter på byrån Big Words Publishing.

Kajsa Ericsson vd på contentbyrån Starlings

Hur har utvecklingen från pappersaffär till digitalt innehåll påverkat ert erbjudande?
– Vi är en ny byrå som gått in på marknaden med ett digitalt erbjudande från början. Därför ser vi positivt på den digitala utvecklingen, det är bra för oss. Generellt så tycker jag att det är en rolig rörelse, den digitala världen ger väldigt många möjligheter. Man kan skapa allt från digitala kundmagasin till konceptuella webbsidor av redaktionell karaktär, appar och nyhetsbrev.

Vilka förebilder har ni i branschen?
– Vi ser till de stora mediehusen. De är duktiga på att skapa redaktionellt material i många olika former för flera olika kanaler. Jag tror att content-byråerna har mycket att lära av kvällstidningarna.

Både reklam- och pr-byråerna rör sig närmre content marketing, vilka byråer ser ni er möta framöver?
– Jag har inte en aning. Jag håller med om att många byråer rör sig mot mer åt det redaktionella, men jag kan inte säga mycket mer än så.

Förutom er egen byrå, vilken content marketing-byrå tycker tar fram bäst innehåll?
– Vissa är bra på rörligt, andra på innehåll till sociala medier. Jag har svårt att peka ut en.

Hur stor del av er omsättning utgörs av digitala affärer?
– I princip hela vår omsättning utgörs av digitala affärer.
 

Lars Ragnå, vd för Baluba branded content, ett dotterbolag till MTG Studios.

Hur har utvecklingen från pappersaffär till digitalt innehåll påverkat ert erbjudande?
– Mycket, vi har adderat massor av digital kompetens på sista tiden. I slutet av förra året så flyttade vi ihop med våra koncernsystrar, Baluba Television och Baluba Event. Tidigare hette vi Redaktörerna. Digitaliseringen var en stor del i att vi valde att flytta närmre systerbolagen för att kunna stödja vårt rörliga erbjudande, säger Lars Ragnå.

Han fortsätter:
– När man flyttar kommunikationen ut på digitala plattformar så är det mycket som gör sig bättre rörligt. Tanken är att vi ska kunna luta oss mot andra delar av MTG för att kunna utveckla en parallell enhet som sköter enklare produktioner för webben, innehåll till Youtube-kanaler, behind the sceens - material, och instruktionsvideos etcetera.

Har ni några förebilder i branschen?
– Vi har inte benchmarkat något speciellt företag. Utvecklingen i branschen består framförallt av en förflyttning mot digitala flöden. En annan trend är att vi ser hur företag blir bättre på att utnyttja innehållet i flera kanaler. Material återanvänds, kortas och redigeras för att kunna passa på flera ställen.

Finns det någon nackdel med att återanvända material på flera ställen?
– Nej, inte om man fortfarande har ett flöde av ny info. Att sprida samma innehåll på flera ställen är att möta olika målgrupper och tillgodo se deras olika önskan om hur de konsumerar matrealet. 

Både reklam- och pr-byråer rör sig närmre content marketing, vilka byråer ser ni er möta framöver?
– Ja, vi ser ju att vi får nya konkurrenter från helt andra delar av kommunikationsbranschen. Det finns möjligen en och annan journalist på pr-sidan men reklambranschen saknar det journalistiska hantverket som efterfrågas när det gäller content marketing. Det kommer säkerligen att förändras framöver.

Hur stor del av er omsättning är digital?
– Utav projekt vi drar i gång nu är den huvudsakliga delen digital. Men vi har även mycket printprojekt som rullar, så det blir nog ungefär hälften av omsättningen som utgörs av digitala jobb. Jag tillägger gärna att det är en vanlig missuppfattning att yngre målgrupper bara kommunicerar digitalt och att äldre konsumerar mer printade produkter. Det finns ett överflöd i det digitala flödet som gör att det inte är riktigt så enkelt.

Förutom er egen byrå, vilka är bäst?
– Det finns flera duktiga, Spoon är bra.

Gustaf Brickman, vd och copywriter på Big Words Publishing

Hur har utvecklingen från pappersaffär till digitalt innehåll påverkat ert erbjudande?
– Det är en utveckling som har pågått i flera år och som nu börjar mogna. Länge så handlade det mest om att man bytte trycksvärta mot pixlar, men nu upplever vi att branschen och dess aktörer börjar inse de nya möjligheter som digitalt innehåll för med sig i form av dialog och interaktivitet.

Han fortsätter:

– Vi har vårt fokus på content marketing.  Därför är vårt grunderbjudande detsamma, innehåll som skapar lojala och engagerade kunder. Men de digitala kanalerna skapar många nya och spännande vägar dit.

Både reklam- och pr-byråer rör sig närmre content marketing, vilka byråer ser ni er möta framöver?
– För oss är reklam- och pr-byråerna sällan konkurrenter, tvärtom är de ofta uppdragsgivare och samarbetspartners. Vi hjälper flera andra byråer att skapa content marketing åt deras kunder, så för oss är det här en väldigt rolig utveckling. Att namnge byråer som går i bräschen är dock svårt, helt enkelt för att det här verkar vara en utveckling som i mångt och mycket drivs av kunderna själva. 

Hur stor del av er omsättning utgörs av digitala affärer?
– Big Words Publishing är en liten byrå, men vi har lång erfarenhet och kan se hur skiftet till det digitala har skett över åren. För affärsområdet content marketing är uppskattningsvis 80 procent digitala produktioner i någon form. När vi började för sju år sedan var den siffran inte mer än 10 procent.


Förutom er egen byrå, vilken content marketing-byrå tycker ni är bäst på innehåll?
– Det finns många grymma byråer och långt ifrån alla kallar sig content marketing-byråer. Att vara duktig på content marketing handlar om att förstå det långsiktiga syftet med den här typen av marknadsföring. Shiny Happy People är ett exempel på en reklambyrå som jag tycker har förstått vad det handlar om.

Gustaf Brickman fortsätter:

– I en medievärld där rollerna blir allt mer flytande behöver det heller inte längre vara en traditionell reklambyrå som står bakom kampanjerna. Vi jobbar direkt med mediehus som Modern Women Media och med säljbolag som Adviser. Båda ser syftet och har den kreativitet som krävs för att skapa riktigt värdefull content marketing.