SLAGET OM FRONT END. I den andra digitaliseringsvågen, när företag och organisationer, tvingas ändra sina interna processer för att klara konkurrensen, där vill it-koncernen Knowit göra skillnad och affärer och det är ett internt dotterbolag som ska vara spjutspetsen.

Inom Knowit finns digitalbyrån Reaktor i Stockholm med cirka 90 medarbetare, varav ett 30-tal i det UX-team som leds av Pernilla Vinneby.

Byrån startades först som ett affärsområde för tio år sedan. Sedan ett par år tillbaka är byrån ett eget bolag inom Knowit-koncernen. Under 2015 omsatte bolaget 92 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 8,5 miljoner kronor.

– Ända sedan start har byrån haft ett entreprenöriellt driv, berättar Pernilla Vinneby.

Knowit har inom koncernen flera mindre företag som samlas under tre affärsområden. Reaktor ingår i Design och digital och har ett antal systerbyråer som alla har sin egen identitet.

– Alla byråer har en grund som fullservicebyråer men alla har också sin flavour för att kunna vara lite mer spetsiga i leveranserna. Till exempel har Göteborg specialister kring sociala medier, Bergen på varumärke medan vi i Stockholm har stort fokus kring konvertering och digitala strateger. De olika spetskompetenserna kan vi alla använda oss av.

Även om Knowit som koncern år 2014 omsatte 2 miljarder på 1 700 medarbetare, är tanken att uppdragsgivarna ska känna att de jobbar med en lokal leverantör.

– Vi vill vara den stora trygga leverantören med kapacitet och erfarenhet och samtidigt vara en byrå som uppdragsgivarna kan hålla i handen på sin digitala resa. Då måste vi vara lokala och nära kunden och vara ett team som är namne med kunderna.

Upplägget innebär att Reaktor även kan hantera storkonton som Telenor och Santander. Traditionellt är digitalbyråer som Valtech, Ottoboni och Creuna konkurrenterna som Knowit Reaktor oftast stöter på.

– Men nu stöter vi allt oftare på traditionella managementbyråer som vill slåss om kakan.

Den nya konkurrensen beror på att marknaden för digital transformation öppnas och ökar. Det handlar om att uppdragsgivarna ska nästa steg i sin digitalisering.

– Uppdragsgivarna måste då ha koll på det externa perspektivet, alltså klassisk kommunikation med målgrupp och effekt, vem, vad och varför och leverera på det. Samtidigt måste de internt utveckla sig så att de kan jobba med innovation på ett kontinuerligt vis. I dag sker skiftena så otroligt snabbt att våra uppdragsgivare behöver göra organisationsförändringar så att de hela tiden kan innovera och produktutveckla. Företag som både kan organisera sig så internt och samtidigt styra externt mot mål och nytta och göra det med hastighet, kommer att hålla världsklass. Det är vår ambition att hjälpa till med detta. Det är en utmaning.

Pernilla Vinneby nämner Klarna som ett exempel.

– Klarna har ett väldigt agilt förhållningssätt och är tidiga på bollen med omvärldsanspassade lösningar. I dag kan de konkurrera med de stora betalbolagen. Varför har inte bankerna klarat av det? De kanske inte har organisationer som kan produktutveckla under så korta produktcykler som Klarna även om problemställningen och analysen är den samma?

Pernilla Vinneby tror att denna typ av efterfrågan ökar.

– Trenden går från att den stora utmaningen ligger i att bygga bra grejer till rätt användare, till att hantera innovation och den snabba förändringen av användarnas ökade krav på ett effektivt sätt och ge det sitt rätta värde. Även om vi kan jobba hands on, har vi också managementdelar som kan jobba med ledningsgrupperna.

Det låter inte som hemmaplan för de stora digitalbyråerna?
– Alla vill så klart vara med här. Men här möter vi mest Acando och Accenture.

Fortsätter utvecklingen kan förändringarna bli dramatiska för it-branschen, spår Pernilla Vinneby.

App eller webb?
– Om 15 år kanske inte fokus ligger på att producera gränssnitt till användarna. Vi kanske jobbar mer med digital tjänsteutveckling och innovation då. Att svara på användarens behov och placera det i redan etablerade tjänster och plattformar.

Enkelheten att utveckla digitala tjänster kommer att förändra konkurrenssituationen för företagen. Kombinationen av den låga tekniska tröskeln och de behovsorienterade lösningarna gör att användarna själva kan bli våra utmanare, i stället för konkurrerande företag.

– Den som lyckas svara på ett enskilt behov, kan snabbt bli en konkurrent även till tunga företag med en 100 000 gånger större produktutvecklingskassa. När efterfrågan blir mer behovsstyrd, kan snabbhet på pucken vara mer värd än så.

Pernilla Vinneby ser ytterligare några trender som påverkar branschen.

– Vi går mot att användarna lever mer i en sömlös digital kontext. Vi pratar också allt mer om hur gränssnitten blir mer varumärkesbärande och där uppdragsgivarna börjar addera en mer mångdimensionell varumärkesmodell. Vi jobbar med den digitala känslan av varumärken med fler dimensioner än den grafiska profilen. Hur beter sig gränssnittet? Exempelvis, hur känns McDonalds på nätet? Ska interaktionerna vara snabba för att upplevas som ”snabbmat”, jämfört med slowfood där rörelserna kanske är mjukare?