Hur digitaliserar sig contentbyråer som kommer från tryckta tidningar. Appelberg och Intellecta corporate berättar.

– Vi började ju vårt digitaliseringsarbete för ganska många år sedan, så idag är det en integrerad del av de flesta av våra processer, uppdrag och tjänster. Sedan är utvecklingen på digitala plattformar snabb och konstant så det finns alltid ett jobb att göra när det gäller att hålla sig uppdaterad, utbilda sig och ta in ny kompetens. Detta jobbar vi kontinuerligt med, säger Joanna Rydbeck, vd på Appelberg.

I dag är runt 40 procent av Appelbergs affär digital.

Vad kommer att krävas av en contentbyrå som vill vara digitalt relevant
– Den enskilt viktigaste faktorn för att vara relevant oavsett om det är digitalt eller inte är att byrån gör riktigt bra innehåll, det vill säga innehåll som ger resultat och som mottagaren vill ha. Fokus skiftar från kvantitet till kvalitet. Allt fler företag inser att det inte är antal inlägg, filmer etcetera som är avgörande utan att man gör rätt saker. Detta ställer allt större krav på koncept, effekt, mätning och optimering av innehåll.

Även kunskap om distributionen av content blir viktigare.

– Det kommer att vara avgörande att byrån förstår sig på och kan agera i alla kanaler, inte bara kundens egna. Det kommer att finnas allt större förväntningar och krav på spridning genom influencers, communities, native och så vidare. 

Och det gäller att inte glömma bort att det finns en analog värld.

– Det är viktigt att man inte behandlar de digitala kanalerna som en egen ö utan att jobbar integrerat med sin kommunikation, att man utgår från mottagaren och de budskap man vill få ut. Därefter funderar man på vilka plattformar man når mottagaren bäst och hur man paketerar budskapen för dessa olika plattformar, produkter och kanaler. Här kan contentbyråerna också spela en viktig roll när det gäller att skapa redaktionella processer och rätt organisation.

Vad kommer marknaden att fråga efter?
Alltmer övergripande redaktionella koncept och hjälp med de redaktionella processerna. Fler bygger sina egna mediehus och nyhetsredaktioner och behöver hjälp med att organisera och strukturera dessa. Efterfrågan på löpande content, oavsett plattform är också en växande trend.  

Ni har en digital chef, hur tänker ni kring det?
– Historiskt sett har det varit för att ytterligare ge detta det fokus det förtjänar internt och externt. Det har varit viktigt för kunderna att se att vi har den digitala kompetensen, eftersom vi kommer från printproduktion. I framtiden tror jag dock inte att det behovet kommer att vara lika starkt så vi får se hur länge det heter just digital chef, funktionen kommer dock att vara densamma, säger Joanna Rydbeck.

Intellecta Corporate anser sig redan vara en digitaliserad byrå.

– Vi har inte många kunder idag som vi inte gör något digitalt för, säger Intellecta Corporates vd Alexandra Kindblom.

Hur stor del av omsättningen som är digital vet hon däremot inte.

– Vi skär inte redovisningen på det sättet.

Byrån har inte någon formell digital chef, även om byrån ståtar med en digital profil i form av vice vd Hampus Brynolf.

– Alla rådgivare och alla i ledande positioner måste förstås kunna det digitala på något sätt, men man behöver inte nödvändigtvis vara utvecklare eller komma från det tekniska hållet för det.

Så vad handlar Intellectas nästa steg i digitaliseringen om?
– Först vill vi bli ännu bättre på att mäta vilken effekt content ger, visa på effekten i siffror och få upp tempot i det arbetet så att man snabbt kan åtgärda och justera de aktiviteter som inte är tillräckligt effektiva.

– Vi behöver också bli bättre på rörligt och då inte bara på de stora och påkostade produktionerna utan även de mer frekventa dagliga rörliga contentproduktioner som många kunder har behov av.

– Så vill vi hjälpa kunderna bli bättre på att själva hantera en del contentproduktion, spridning och så vidare. Vi upplever en stor efterfrågan här.

Alexandra Kindblom återkommer till behovet att öka analysförmågan. En annan fråga som hon snart tror hamnar högt på agendan är den om ett vettigt systemstöd.

– Många kunder kommer behöva ett system som både kan lagra, publicera, mäta content på ett bättre sätt än idag. Det är inte vi som ska utveckla de här systemen, men det kommer att bli vårt jobb att hjälpa våra kunder att hitta rätt.

Är det inte webbyråns jobb snarare än contentbyråns?
– Jag tror inte det går att skilja digitalbyråer och contentbyråer på det viset. Vi har ett bredare erbjudande i dag och jobbar sedan länge exempelvis med att producera hemsidor, ta fram appar och UX-formgivning. Vi är helt enkelt så långt framme som vi måste vara för att kunna vara till nytta för våra kunder.

Ligger ni inte före kunderna då?
– Jo, det måste vi göra. Vi måste visa vägen och hela tiden gå några steg före. Annars har vi inte tillräckligt att tillföra, säger Alexandra Kindblom.
 

dig
Alexandra Kindblom, Intellecta & Joanna Rydbeck, Appelberg