Tidigt i våras lanserade Cancerfonden en ny sajt. Nu står den ideella insamlingsorganisationen klar med både ett digitalt och ett redaktionellt team för att stärka alla sina digitala kanaler.

Under 2014 skänkte 400 000 privatpersoner drygt en miljon gåvor till Cancerfonden. Totalt gav det 598 miljoner kronor till organisationen. Pengarna går till att finansiera cancerforskning, kunskapsspridning och påverkansarbete. En del i det utgörs av verksamhetens nya investering egna digitala kanaler.

– I februari lanserade vi en ny webbplats. Den är först och främst en kanal för insamling men också en kanal för att sprida kunskap om cancer och om forskning till patienter, närstående och våra givare, säger Johan Wåhlin, webbredaktör och ansvarig för Cancerfondens nya digitala team.

Sajten är byggd av ett nätverk av utvecklare som jobbar för olika byråer. Cancerfonden har utvecklat ett eget system för hantering av gåvor. Utöver hemsidan består Cancerfondens egna digitala kanaler av sociala medier och ett nyhetsbrev.

– På Facebook har vi en väldigt stark skara följare som vi kommunicerar med dagligen.  Det är helt klart vår bästa marknadsföringsplats för det innehåll vi producerar, oavsett vilken kanal det ligger i från början. Vi har drygt 100 000 följare som sprider och delar våra aktiviteter där.

Organisationen är inte riktigt lika stark på Instagram (4 633 följare). Johan Wåhlin säger att det är något som det kommer att bli ändring på i takt med att den nya sociala medier-ansvarige blir varm i kläderna.

– Instagram är en kanal där vi delar vårt arbete i bilder. Vi skildrar till exempel våra ambassadörer och givare. I vanliga fall måste det material vi publicerar genomgå flera interna instanser för att godkännas. Det gäller inte här, på Instagram är det lägre trösklar. Självklart ska det vara relevant innehåll men kvaliteten i en bild kan ibland avgöras av att den förmedlar en varm känsla.

Twitter är en viktig kanal för det påverkansarbete som Cancerfonden bedriver. Där riktas budskapen främst mot politiker och andra beslutsfattare samt journalister.

– Cancerfonden driver ett antal frågor för att på sikt kunna vända trenden att allt fler insjuknar i cancer. Det handlar bland annat om att få färre ungdomar att börja röka, införa åldersgräns på solarier, få in mer idrottstimmar i skolan och att låta alla cancerpatienter delta i kliniska studier. Men det händer också att vi använder Twitter i rena ”kundtjänst-ärenden”.

Cancerfondens nyhetsbrev som ges ut till en handfull olika mottagargrupper, bland annat månadsgivare, består av puffar till det content respektive grupp kan tänkas intressera sig för på sajten. Nyhetsbrevet har en ordinarie utgivning på minst en gång i kvartalet men går även ut i samband med kampanjstarter eller andra särskilda händelser.

– Tanken är att väcka engagemang för vårt redaktionella material och ge våra givare ett kvitto på vad deras pengar går till.

Nyproducerat innehåll som finns på sajten i dag grundar sig mångt och mycket i artiklar skrivna för tidningen Rädda Livet. Den producerar Cancerfonden i samarbete med mediebolaget Vi Media. Rädda livet ges ut 4 gånger om året till alla Cancerfondens månadsgivare och stödmedlemmar. Tidningen trycks i en upplaga på cirka 50 000 ex.

– Vi försöker att låta innehållet från den printade tidningen engagera fler genom att vända och vrida på materialet i digitala kanaler. Vår ambition i det redaktionella arbetet är att tänka ”vad är grejen” först och sedan fundera på hur det kan ta sig ut i olika kanaler, oavsett om det är en kort video eller ett långt skrivet reportage. Vi vill komma bort från att det alltid måste börja med en artikel i tidningen som sedan återanvänds digitalt.

Vad har ni för mål med kommunikationen i egna kanaler?
– Vi håller just nu på att sätta upp mål i form av intäkter för olika gåvoformer, besökare på sajten, följare i sociala kanaler och liknande. Det är ett arbete som kommer att vara färdigt under hösten. Generellt är vårt mål, förutom att samla in mer pengar, att komma närmare människor i deras vardag med cancer. Vi vill tvätta bort bilden av myndighet som folk ibland har av Cancerfonden. Genom att hålla en varm ton i kommunikationen hoppas vi kunna förmänskliga organisationen.

Cancerfondens egna redaktionella team består av två medicinjournalister, varav en är redaktör för Rädda Livet och den andra för den årliga Cancerfondsrapporten, en sociala medier-ansvarig, en bildredaktör och en webbredaktör (Johan Wåhlin). 

– Vår största utmaning är att lyckas förmedla forskning på ett mänskligt vis utan att det blir för krångligt. Vi vill visa vilka framsteg som görs utan att hamna på molekylnivå med en massa facktermer. De som har cancer eller stöder oss är ju oftast inte lika insatta som forskarna själva.

Vad är nästa steg för er digitala kommunikation?
– Det är att bli bättre på att mäta effekterna av kommunikationen. Tanken är att göra det mer systematiskt för att genomföra förändringar baserade på rena fakta. Och krydda den med känsla, snarare än tvärtom.

Johan Wåhlin fortsätter:
– Vi har gjort många stora förändringar det här året. Det måste få landa innan något annat sker. Men självklart är vi öppna för att testa nya kanaler på sikt, avslutar han.

Cancerfonden samarbetar med pr-byrån Juno, digitalbyråerna Ardentic och Monterosa samt reklambyrån IK Sthlm och mediebyrån Maxus.