Billogram, som erbjuder systemfakturering, utvecklar alltid för konsument, även om kunderna är företag.

Bolaget har runt 20 anställda och har tagit in 30 miljoner i kapital för att utveckla sin tjänst, som bland annat har fått ett hedersomnämnande i UX Awards. Billogram började som en tjänst för småföretagare, men har under resans gång även upptäckt att företag med stora faktureringsvolymer också är intresserade av tjänsten. Något Klarna ska dock inte Billogram bli, förklarare en av grundarna, Jonas Suijkerbuijk.

– Billogram och Klarna är inte särskilt lika. De erbjuder en finansiell tjänst, medan vi erbjuder en mer administrativ lösning för hela företagets faktureringsprocess.

Hur tänker ni kring användbarhet och användarupplevelser?
– Vår prioritet när vi utvecklar är användarvänlighet. Vi har alltid utgått från att vi utvecklar produkten gentemot en specifik person. Vi har alltid haft den inställningen, att det vi gör riktar sig mot en konsument (b2c), snarare än mot ett företag (b2b). Lyckas vi tilltala användaren på en individnivå så har vi lyckats.

Kan du berätta lite om er metod och kanske filosofi när ni utvecklar?
Igen, vi har ett stort fokus på just slutanvändaren. Alltså har vi alltid förespråkat en användarcentrerad utveckling. Överlag utvecklar vi mycket agilt, så att vi kan iterera snabbt och ofta. Vi vill hålla utvecklingen till så korta cykler som möjligt.

Vad förväntar sig användarna i dag av ux-design?
– Användare idag har blivit väldigt vana vid riktigt bra ux-design, en utveckling som gått snabbt. De förväntar sig att företagstjänster ska se ut och fungera lika bra som de applikationer som man använder på fritiden. Användare förväntar sig också att det ska fungera bra på mobilen, eftersom det blir ett allt vanligare verktyg.

Hur jobbar ni, använder ni byråer och andra externa leverantörer?
– Vi har använt byråer och jobbat med externa leverantörer tidigare. Nuförtiden gör vi allting in-house. Vi tycker det blir viktigt att ha den kompetensen internt för att få en konsekvent användarupplevelse och kunna bygga vidare på lärdomar vi får från den feedback vi tar in.

Vilka verktyg använder ni?
För ux-design så använder vi primärt Sketch. Det funkar väldigt bra till just ux-design. Utöver det arbetar vi i Photoshop och Illustrator.

Vad utvecklar ni nu?
– Just nu jobbar vi på att göra sajten mer responsiv, så att alla delar av sajten passar bra till mobilen.  Det är en ganska klassisk utmaning vi ofta står inför, att utveckla nytt vs att renovera.