VECKANS AFFÄRER. Digitalbyrån Netlight spränger alla tidigare miljongränser. Handelsbanken lägger miljonbelopp på sin tv-kanal. 

NETLIGHT PASSERAR HALVMILJARDEN

I det tysta växer digitalbyrån Netlight så det sprakar.
På koncernnivå ökade omsättningen med 19 procent till 581 miljoner. Högst hittills i byråns historia. Rörelseresultatet hängde inte riktigt med i tillväxten och ökade med 5,0 procent till 158 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 3,7 procentenheter till 27 procent.

Antalet snittanställda ökade med 23 procent till 452. Personalkostnaden ökade något mer, men 25 procent. Kostnaden per anställd ökade med 1,5 procent till 813 000 kronor. Omsättningen per anställd minskade med 2,8 procent till 1,29 miljoner kronor.

HANDELSBANKEN LÄGGER MILJONER PÅ EFN

Av det första kompletta bokslutet framgår hur mycket Handelsbanken investerar i sin tv-kanal EFN.
Omsättningen ligger på 3,4 miljoner kronor. Av rörelseintäkterna "avser 100 procent tjänster sålda till andra koncernföretag".
Den största kostnadsposten är övriga externa kostnader som uppgår till 2,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick under 2014 till 1,2 miljoner kronor. Antalet anställda uppges till en person. EFN presterade ett rörelseresultat på 39 300 kronor. 

KOMMUNIKATIONSBYRÅ STARTAR CONTENTBYRÅ

Malmö får en ny content-byrå.
Kommunikationsbyrån Few startar produktionsbolaget Based on a True Story med journalisterna Andréas Jelvefors och Oskar Martinson, som båda har jobbat på TV4. Bolaget ägs till hälften av Few och till hälften av Andréas Jelvefors och Oskar Martinson, uppger Dagens Media.
Byrån ska att ha 4-5 anställda under nästa år. Few köper samtidigt resterande 50 procent av pr- och contentbyrån Mannov Sverige. Tillsammans får de tre byråerna en byråintäkt på 45 miljoner kronor i år och anställer närmare 50 personer.