Anders Rask, vd för OTW, Alexandra Kindblom, tillträdande vd på Intellecta Corporate, Christian Sahlgren, vd för Sitrus och Anders Ribba, vd för Spoon berättar om sina digitala affärer. 
 

ar

Anders Rask, vd för OTW

Hur utvecklas marknaden för digitalt content?
– Positivt. Allt content behöver leva i en digital miljö för att kunna ge räckvidd och effekt. Varumärkesägare behöver i större utsträckning agera medieaktörer när traditionell annonsering ger allt sämre effekt. Det innebär ett ökat fokus på digitalt och rörligt content.

Hur anpassar ni ert erbjudande efter det?
– Vårt erbjudande har haft digitalt fokus i flera år, men vi satsar allt mer på analys och mätning. Det gör vi för att det efterfrågas men också för att tydligare kunna mäta och visa den effekt våra produktioner ger.

Hur stor andel står digitalt innehåll av intäkterna för hos er?
– Den frågan blir allt svårare att svara på. De flesta av våra större projekt är kanalobereonde contentprojekt. Där riktas innehållsutveckling mot digitala plattformar, det vill säga digital first, men innehållet används också i print och väldigt mycket görs ut som rörlig bild. Så vad är hönan och ägget?

Vilka utvecklingsområden är viktigast för er nu vad gäller digitalt innehåll?
– Analys, mätning samt rörlig bild.

Vad leder digitaliseringen till på sikt för er?
– Att vi följer med våra kunder och deras målgrupper dit där de finns. Digitalt och rörligt kommer att växa och vi med det, säger Anders Rask.

alex

Alexandra Kindblom, tillträdande vd på Intellecta Corporate

Hur utvecklas marknaden för digitalt content?
– Vi tycker att marknaden är på väg mot en sundare mognad. Mindre content bara för sakens skull. Mognare beslut om innehåll utifrån vad kunderna och mottagarna vill ha och behöver. Bättre grepp om berättelsen och fokus på resultat även för content. Det är överlag klokare kanalval, mindre Följa John och bättre beslut utifrån målgrupp och budskap. Vi välkomnar en bredare mediemix där content är en del, men inte allt, säger Alexandra Kindblom, och lägger till:

– Vi ser också en stark tillväxt i egna, ägda, kanaler. Native-annonsering tar också fart, något som vi alla måste förhålla oss till. Kanske sker det primärt på bekostnad av köpt annonsplats.

Hur anpassar ni ert erbjudande efter det?
– Vi uppfattar det som att det som sker nu är vad vi har förutsett och trott sen tidigare. Framåt anpassar vi oss snarare efter kundens behov än efter trender i marknaden. Vi är välriggade i vårt erbjudande och i vår kompetens. Sedan måste vi alltid se till att norpa de vassaste medarbetarna som har god förståelse både för det digitala- och för innehållsperspektivet. Det räcker inte att förstå ena delen men inte den andra.

Hur stor andel står digitalt innehåll av intäkterna för hos er?
– I princip innehåller allt vi gör digitala aspekter, men ett ärligt svar är, skulle jag säga, ungefär häften medan resten är strategisk rådgivning, print, pr och ir (investor relations).

Vilka utvecklingsområden är viktigast för er nu vad gäller digitalt innehåll?
– Vi ser väldigt tydligt och konkret behovet av att utveckla mätbarhet, relevanta mätpunkter som återkopplar till kundernas målsättningar så att, snabba, förändringar kan göras utifrån resultatrapporter i realtid. Det pratar vi med snart sagt alla kunder om. Där är vi duktiga, men måste också lära oss mer. Vi ser också framåt ett intresse för att funktionsmässigt optimera innehåll för olika plattformar och att anpassa och skräddarsy efter mottagare och kanal.

Även på individnivå?
– Vissa kunder tittar på det. Man får väl balansera var integritetsgränsen går, vad är lämpligt och vad fungerar i varje givet läge. Det beror så klart på uppdraget och på vilken relation uppdragsgivaren har med sina mottagare. Det är ju också ofta en kostnadsfråga.

Vad leder digitaliseringen till på sikt för er?
– Vi ser att kommunikation och kundernas verksamhet närmar sig varandra – det är ibland svårt att separera vad som är verksamhet och vad som är kommunikation. När näringslivet blir allt mer tjänsteintensivt, blir kommunikationen avgörande för att tjänsterna ska fungera. För oss betyder det att vi lika ofta rådgör i verksamhetsfrågor som i kommunikationsfrågor. Det är en spännande utveckling som tvingar oss, att bli ännu bättre på det vi gör och inte tappa det strategiska perspektivet på kommunikationen.

Kan du ge exempel?
– Vi jobbar mycket med myndigheter där blir det tydligt att verksamhetsuppdraget handlar om att prata med medborgarna och få dem att agera på kommunikationen. Då blir myndigheternas uppdrag kommunikation och då måste även vår rådgivning handla om uppdraget snarare än om kommunikation, och det går som sagt ihop, säger Alexandra Kindblom.

christian

Christian Sahlgren, vd för Sitrus, en sammanslagning av JG Communication och Citat, med 190 medarbetare och över 200 miljoner kronor i omsättning.

Hur utvecklas marknaden för digitalt content?
– Den utvecklas starkt. Antalet digitala kontaktytor och kanaler ökar hela tiden och att kommunicera ett budskap simultant i ett antal kanaler, ofta på flera språk och marknader, är en utmaning. För att lyckas med detta krävs en smart plan för kundernas innehåll, en contentstrategi. Vi ser också att allt fler kunder efterfrågar just den sortens stöd.

Hur anpassar ni ert erbjudande efter det?
– Vårt erbjudande är kanaloberoende i grunden så vi delar inte upp det i digitalt eller icke digitalt. Det viktiga är att vara relevant och närvarande där mottagaren befinner sig, och då behövs både digitala och analoga kontaktytor. Vi ser till kundresan, var, när och hur våra kunder interagerar med sin omvärld snarare än att börja i ett kanal- och distributionstänk.

Hur stor andel står digitalt innehåll av intäkterna för hos er?
– Närmare 70 procent av det vi levererar är antingen rådgivning eller innehåll som har en digital distribution.

Vilka utvecklingsområden är viktigast för er nu vad gäller digitalt innehåll?
– Strategi, analys, sociala media och video i första hand.

Vad leder digitaliseringen till på sikt för er?
– Vi tror att digitaliseringen kommer att leda till mer komplexa strategiska uppdrag där begreppet content vidgas med spännande kampanjer som lever tvärs över ett flertal kontaktytor. Det kommer också att påverka sättet vi producerar och distribuerar innehåll. Vi kommer att behöva arbeta ännu snabbare och samtidigt hålla en hög kvalitet. Vilket är en omöjlighet om man inte jobbar smart och gör rätt sak i rätt tid.

ribba

Anders Ribba, vd för Spoon

Hur utvecklas marknaden för digitalt content?
– Generellt växer marknaden för content väldigt fort och digitala kanaler vinner mark och det är klart att det blir mer digitalt. Men det är lite snedvridet att prata om digitalt content. Det viktigaste är att nå målgruppen på effektivaste sätt. Content är ju en förpackad story oavsett om det sedan anpassas för olika kanaler.

Hur anpassar ni ert erbjudande efter det?
– Vårt erbjudande är att vara contentpartner till våra kunder. Erbjudandet ser sedan olika ut beroende på uppdragsgivare, om det är en internationell industrikoncerner eller en lokal spelare. I grund och botten är erbjudandet detsamma, vi ska vara en effektiv partner när det gäller strategi och produktion av content i alla kanaler.

Hur stor andel står digitalt innehåll av intäkterna för hos er?
– Det är ungefär 50-50.

Vilka utvecklingsområden är viktigast för er nu vad gäller digitalt innehåll?
– De viktiga är att kunna ha en bredd och behärska alla mediekanaler och tekniken runt dem. Det är en stor bredd inom digitala kanaler. För en och samma kund kan det handla om hur man jobbar med ett nyhetsbrev och följer upp det och optimerar sajten och andra kanaler. Andra kunder kan ha stora behov av att distribuera rörligt innehåll och driva trafik dit via sociala medier.  I synnerhet handlar det om att koordinera och hålla koll på olika tekniker och hålla koll på målgruppens medievanor så att man kan följa upp och mappa insatserna som görs i tekniska invsteringar.

Vad leder digitaliseringen till på sikt för er?
– Det ställer höga krav på att ha koll på nya plattformar, verktyg och hur olika målgrupper konsumerar medier i olika digitala kanaler så att man inte blir styrd av vad som går att göra utan kan jobba efter hur besöksströmmarna går i de olika kanalerna. Det kommer att ställa högre krav på oss att hänga med i mediekonsumtionen. Så klart ställer det krav på att jobba med kompetensutveckling i ett högre tempo än tidigare. Det handlar inte om att en grupp människor på en avdelning här ska förstå tekniken.  Alla måste kunna behärska alla kanaler, säger Anders Ribba.