Det finska skogsindustriföretaget Metsä Group har i samarbete med it-bolaget Tieto genomfört världens kanske första digitala virkesaffär. Den 2 juni gick den i lås. Jaakko Vilén, försäljningschef på Tieto Forest, berättar mer om nyckeln till en digital skogsindustri.

Flera kända elektroniska tjänster som tidigare använts inom detaljhandeln har börjat appliceras på skogsbruket. Många skogsägare bor numera i storstäderna vilket har skapat ett behov av att kunna kontrollera markerna på avstånd. Nu är det också möjligt att sälja virke på nätet med tjänsten Skogen på nätet.

Tjänsten har byggts i samarbete med skogsägarna och ett flertal it-leverantörer har engagerat sig i lanseringen. Tieto är bolaget som ansvarat för skogsägarnas tillämpning av e-tjänsten. Alltså företaget bakom informationshantering av personliga uppgifter och medlemskap, andelar av investeringar och delegation samt elektroniska tjänster för verifiering och godkännande av affärerna.

Skogsägarföreningen Metsäliitto Osuuskuntas medlemsregister har möjliggjort verifieringen av skogsägarna och fysiska skogsandelar.

– Vi har inte bara lanserat en webbshopp för skogsägare utan skapat ett verktyg som gör det lättare för de att hålla koll på marken. Tjänsten hjälper till att kontrollera data gällande kooperativ, vad som krävs för underhållet och hur mycket marken är värd till exempel. Detta är ett sätt att göra den privata skogsmarknaden mer flexibel och lätthanterlig, säger Jaakko Vilén, försäljningschef på Tieto Forest.

Under våren 2015 gav Tieto undersökningsbolaget Marketvisio uppgiften att kartlägga utvecklingen av kundupplevelser inom den europeiska pappers- och skogsindustrin. 104 beslutsfattare inom skogsindustrin i Finland, Sverige, Norge, Tyskland och Österrike intervjuades. Resultaten visade att bara 24 procent av alla som arbetar i skogsindustrin utvecklar och utnyttjar teknikens för att förbättra sin kundservice.

Det framkom också att 58 procent av skogsföretagen förutspår att branschen kommer att genomgå stora förändringar inom kundservice och försäljning fram till år 2017.
http://www.tieto.se/branscher/skogsindustri

Vilka hinder står mellan skogsindustrin och digitaliseringen?
– Skogsföretagen måste bli bättre på att se möjligheterna. Majoriteten av dem som äger skog är i 60-årsåldern och är inte särskilt intresserade av att använda internet för att göra affärer på nytt sätt. Media måste också bli bättre på att uppmärksamma den här industrin och dess påverkan på ekonomi. Både nationellt och internationellt. 

Jaakko Vilén fortsätter:
– En konkret sak som skulle göra att utvecklingen gick snabbare var om man lyckades förändra attityden hos ledningarna på de stora industriföretagen. Industrial internet är förhållandevis stort internt för att styra maskiner och sköta administration. Men det finns en stor potential när det kommer till kundservice i industribranschen.