Sverige har fått vad som kan vara landets första konsult som hjälper till med upphandling av mediebyråer. Därmed kan Anna Bodin komma att bli mediebyråernas skräck.

Byråvalskonsultbolaget Engage Marketing kopplar till sig Anna Bodin, som konsult inom upphandling av mediebyråer. Hon har tidigare varit vd för Accenture marketing sciences, marknadschef på SF och mediestrateg på Omnicom. De senaste åren har hon drivit upp varumärket Stockholm Market, mode on- och offline. Nu blir hon kollega med Gunilla Bergh, grundare och vd på Engage.

Vad ska en mediebyrå prestera år 2015, tycker du?
– En utmaning för mediebyråerna är att visa tydligt vad deras unika erbjudande är, att de är högteknologiska och att de har bra case där de hjälper sina kunder att göra bra affärer, säger Anna Bodin.

Det låter inte så enkelt?
– Det är en jätteutmaning. Idag är det ett evigt trial and error när det gäller att testa vad olika digitala kommunikationsmetoder ger. Vi befinner oss mitt i en teknologisk revolution och det är lätt att bara omge sig med en massa buzz words, men sanningen är att alla är lite rädda, och ingen har något att jämföra med eller vill erkänna det. Allt nytt låter för många spännande och bra. Många vill haka på det senaste och det nya. Det finns en rädsla att missa tåget. Den rädslan kräver bra rådgivare och där hoppas jag kunna hjälpa företag och organisationer att välja rätt.

Hur ska du jobba?
– Det gäller att hålla huvudet kallt och både testa nytt och lita på det beprövade. Utvärdering av mediebyråer kan bli en fråga om hur teknologiskt framåtlutade de är samt deras förmåga att mäta ROI (Return on investment, hur investeringen lönat sig). Sedan får man inte glömma personligt bemötande, service, snabbhet, hur byrån kan förstå kundens affär, samt att se vilka personer och kompetenser kunden faktiskt vill och kan samarbeta med för att långsiktigt lyckas.

Anna Bodin tror att det gäller för mediebyråerna att vara duktiga på digitala medier, men samtidigt kunna de gamla metoderna, med köp i medier som print, tv och utomhusreklam.

– Mediebyråerna kan hjälpa till att guida kunden i den nya världen men måste fortsatt kunna köpa traditionella media som i många fall faktiskt fungerar väl. Mediebyråerna måste idag också besitta hög teknisk kompetens. Ska de hantera SEO, CPC och mycket annat så krävs det personer med helt annan bakgrund än tidigare. Med ett ökat antal discipliner krävs också mer samarbeten med andra byråer än tidigare.

De ökade kraven kan innebära att mediebyråer kommer att slås ut.

– Utvecklingen innebär också att mediebyråerna måste ha mycket kompetent personal för att leverera på de olika stegen i processen. Det i sig kan innebära att det blir svårare för de mindre mediebyråerna att lyckas hävda sig, vilket jag personligen ser som väldigt tråkigt. Mindre byråer kan dock ha en styrka i mycket annat. Att starta en mediebyrå från scratch idag är inte det lättaste…

Hur ser du på content marketing?
– Content is king. Du måste ha relevant content idag för att komma igenom bruset.

Vem ska leverera content?
– De stora företag som är bäst på digital närvaro och content, som H&M, har både content marketing-byråer för rådgivning, analys och strategi men bygger parallellt upp redaktioner som jobbar nästan som på tidningar. Man ser också i många jobbannonser idag att företag inom olika segment söker med ljus och lykta efter webbredaktörer och kompetens inom sociala medier.

Vad är mediebyråernas roll när det gäller content?
– Mediebyråerna är duktiga på mätningar och kan ha insikter som är värdefulla och därmed kunna ge tydliga råd om vad som fungerar och inte. Mediebyrå och contentbyrå kanske inte pratar med varandra alltför ofta. Men de skulle nog ha stor nytta av varandra. Ofta är mediebyråerna duktiga på analys och mätningar. De kan statistik och konsumentbeteende utan och innan. Content-byråerna är suveräna på att leverera strategier och kan producera slagkraftigt innehåll. Mediebyråerna kan följa vad konsumenterna gör on- och offline och koppla samman det med resultat i försäljningen. Mediebyråer kan på ett intressant sätt sammanställa mängden viktig data och koppla ihop vilket inlägg på Facebook som faktiskt gav bäst resultat i kombination med andra medier. I dag får kunden själv enormt mycket data men hinner inte alltid fördjupa sig och dra alla slutsatser helt själv. Då behövs starka samarbeten mellan byråer av alla discipliner.

Vilka är dina favoriter bland mediebyråerna?
– Haha! Jag har verkligen inga favoriter och även om jag nu hade det så skulle jag aldrig avslöja det.