Nyhetsbyrån TT har nu avyttrat sin contentbyrå Uppdragsmedia till Västerås-byrån Navii.

– Vi hade länge ett samarbete där Uppdragsmedia hjälpte oss med just content och vi bistod med kompetens kring strategisk kommunikation och koncept, säger Naviis kreativa chef Michael Dupé.

Affären innebär att fem personer följer med, men namnet Uppdragmedia upphör att existera.  I stället ska bolaget heta Navii Content och ligga i Stockholm.

Med i affären följer kunder som Hötorgshallen, Melanders, Carlsberg, Svenska Möten och Trä & Möbelföretagen.

Navii omsatt under 2013 närmare 16 miljoner kronor på 16 medarbetare och gjorde ett rörelseresultat på 491 000 kronor. Uppdragsmedia omsatte 8,3 miljoner kronor på nio personer men gjorde en rörelseförlust på -3,1 miljoner kronor.

– Sedan tidigare jobbar vi mycket med digitala kanaler. Nu kan vi även leverera produkter med ett kvalitativt redaktionellt innehåll och förvaltning av innehåll.

Vilken position vill ni ta på content-marknaden?
Strategiskt väljer vi inte att ta en position på just content-marknaden utan tar snarare en position på kommunikationsmarknaden. Här ser vi att vi måste erbjuda en mer komplett tjänsteportfölj. Vi kommer erbjuda högkvalitativt innehåll men samtidigt hitta nya innovativa sätt att sprida innehåll för våra kunder.

Hur ser affären ut. Betalar ni någon köpeskilling?
– Vi kommenterar inte affären i detalj, säger Michael Dupé.

Navii ägs av Amir Kheirmand, Alex Kheirmand och Michael Dupé.