Gunilla Bergh, byråvalskonsult på Engage Marketing, är mitt uppe i en screening av contentbyråer för en uppdragsgivare. Hon är van att rekommendera kommunikationsbyråer inom alla discipliner och hon tycks duktigt fascinerad  över contentbyråerna.

– Det som är spännande är att det är så få byråer som har insett hur teknikdrivet det är, att man måste förstå hur teknik påverkar både innehåll och hela distributionen, säger hon.

Gunilla Bergh fortsätter:

– Det andra är hur få contentbyråer som har förståelse för komplexiteten en stor koncern kan ha. Hur ska sälj, hr, olika divisioner och kanske olika länder hitta en gemensam contentstrategi som utgår från mottagarna och inte från de produkter som ska säljas?

Kunskaper om teknik och strategi är avgörande när en content-byrå ska väljas, anser Gunilla Bergh:

–  Det är urvalskriterierna som skiljer agnarna från vetet.

Har detta med storleken på byråerna att göra?
– Det är inte så många som kan detta överhuvudtaget. Marknaden är inte så stor. Och det händer ju jättemycket i den här världen till exempel med avknoppningar från de större byråerna. Men för uppdragsgivare med stort och komplext contentbehov behövs mer expertis, fler händer och fötter och i och med det större byråer. Skribenttjänster kan i och för sig ligga hos frilansare men aldrig redaktörskapet och strategiarbetet.

Många contentbyråer kommer ju från en tid då de kallades kundtidningsförlag och uppdragspublicister. Är de egentligen contentbyråer?
– För att få kalla sig contentbyrå behöver man göra annat än att vara ett kundtidningsföretag.

Ärligt, hur många av medlemmarna i branschföreningen Swedish Content Agencies kvalificerar sig som contentbyråer?
– Jag vet inte. Helt klart är att det inte är samma sak att producera en tidning eller webb som att vara en contentbyrå. Med all respekt, jag ser hur otroligt svåra uppdrag många contentbyråer har. Många företag ligger i startgroparna med att ta ett rejält tag om sin contentstrategi. När köparna är oerfarna behöver contentbyråerna ha en hög retorisk och pedagogisk förmåga för att få kundorganisationerna att förstå alla aspekter i både strategi och teknik för alla plattformar. Även detta är något som skiljer byråer åt.

Kanske är det reklambyråerna som är bäst som contentbyrå?
– Ånej. Reklambyråerna är sällan bra på det här. Pr-byråerna försöker och ligger närmast. Men fortfarande är contentbyråerna bättre på content marketing än pr-byråerna.