SLAGET OM FRONT END 3. För tio år sedan började it-bolaget slå samman kommunikation, teknik och användarupplevelser. I dag ligger HiQ väl förankrat vid front end med en omsättning  på 1,4 miljarder kronor år 2014.

HiQ är ett 21 år gammalt bolag. Jerker Lindsten, vd för HiQ i Göteborg, har varit med längre än 10 år i utvecklingen och kan berätta:

– Från första början var vi högteknologiskt drivna. De senaste tio åren har vi adderat mycket kompetens kring UX (användarupplevelse) och har mer fokus på vad produkterna och tekniken används till. Utvecklingen går mot en sammansmältning av teknik och kommunikation med fokus på hur själva användarupplevelsen ska utformas.

Jerker Lindsten pratar om ett etablerat system som håller på att rivas upp.

– För tio år sedan var det mer silos med utveckling av teknik, det var ingenjörsdrivet. Nu rivs det. Vår infallsvinkel är att vi kommer med förståelse för högteknologi. I dag kombinerar vi det med kommunikation och användargränssnitt. Vi gifter ihop kompetenserna. Och det gjorde vi en tidigare spaning på än många andra som inte var lika tidigt ute.

En stark drivkraft i HiQs projekt är uppdragsgivarnas längtan efter enkelhet, eller simplicity som Steve Jobs hade sagt.

– Front end och användargränssnitt handlar om att skapa enkelhet för våra uppdragsgivare. Det ökar ytterligare kravet på design och att kunna ta fram teknik och applikationer som förenklar för användarna. De är trötta på att få ny teknik. Användare, både b2c och b2b, känner att nästa it-verktyg vi utvecklar måste bli bättre än det förra. Det räcker inte med att bara slänga in ett nytt verktyg.

Jordklotets omfattande produktion av webbar och appar skapar ett ”stort brus” som också måste vägas in i nyutvecklingen.

– Det exploderar. Det produceras 100 000-tals appar per månad. I detta brus, behöver vi tillföra förbättring så att användarna känner att det blir billigare och effektivare och att det förbättrar deras liv. Det ska bli enklare att betala och köpa och styra och köpa biljetter.

Den tredje faktorn Jerker Lindsten nämner är tid.

– Folk har tidsbrist. Så alla som kan visa att de sparar tid för konsumenter och företag är vinnare.

Mobilitet är den fjärde faktorn som driver front end-utvecklingen.

 – Du måste göra det så smart och smalt att det funkar i en liten enhet som en smartphone.

Vad ser du hända runt  hörnet?
– Teknik förändrar vårt sociala beteende, det får vi se mer av. Teknik som sakernas internet (internet of things) ser vi hända nu. Vi ser det som uppkopplade tjänster. Men det kommer att förändra möjligheterna till tjänsterna som skapas. Med uppkopplade saker går det att skapa nya sorters tjänster. VR-teknik, är en plattform som adderar på ytterligare något nytt. Vinnarna är de leverantörer som gör det roligare, enklare och mer effektivt för användarna.

Vilka slåss ni med om uppdragen i dag?
– I dag möter nya typer av aktörer som managementkonsulterna och reklambyråerna. Vi möter hela skalan av byråer.

Varför stöter ni på reklambyråer?
– Vi upplever att vi rör oss in mer mot marknadssidan. Det kan också vara så att marknadssidan  är mer påverkad av teknikutveckling och väljer oss som faktiskt förstår hur man implementerar en tjänst, kanske för uppkopplade bilar, smarta digitala tjänster för mobila betalningar eller e-hälsa . Men ibland är konkurrenter samarbetspartners. Det är nya typer av allianser.

Även på kundsidan sker förändringar, berättar Jerker Lindsten.

 – Där bor inte produkt-, marknads- och it-avdelningarna längre i olika silos. I dag börjar uppdragsgivarna välja leverantörer som kan leverera helheten på ledningsgruppsnivå. Det går inte längre att ha ett gäng leverantörer. Men framförallt gynnas efterfrågan av kunderna som vågar se den fulla potentialen med digitaliseringen. Hos oss på leverantörssidan gynnas de som kan gifta ihop teknik och affärsutveckling.

Växer hela marknadskakan eller blir det allt svårare att skära till sig en tårtbit?
– Jag är positiv. Det finns så stora samhällsutmaningar och affärsutvecklingsmöjligheter att hela kakan växer. Sedan är utmaningen för oss som leverantörer att förstå trender och vad som driver utvecklingen och motivera personal.

Vilka budgetar skickar ni fakturorna till?
–  Historiskt skickade vi dem mycket till avdelningarna för it och forskning och utveckling. I dag pratar vi mer med styrelser och vd, som ofta är inblandad i den digitala transformationen och då handlar det om att flytta ett helt bolag till en ny strategisk position på initiativ från ledningsgruppen.

Har de traditionella it-bolagen gjort samma analys som er?
– Nej. De är sent ute i startgroparna. En vanlig modell är att skapa ett nytt coolt och designat byråvarumärke. Vi har varit tydliga med att sätta kreatörerna och ingenjörerna i samma rum.

Jerker Lindsten tar sin spaning till en ny höjd.

– Flyger man obemärkt över den svenska marknaden har det varit många försök med egna byråer. Vi valde, rätt eller fel, en annan väg. Vi gifter ihop alla våra kompetenser under ett varumärke. Det är klart att det blev lite smällar. Det blev en kulturkrock. Men det uppstår också magi som skapar nya tjänster som Swish som sköter användarnas betalningar eller en app som gör deras bilägande enkelt.

Hur sitter ni organiserade, har ni stora fält av UX-utvecklare?
– Alla sitter tillsammans på våra kontor som vi ser som kreativa mötesplatser och produktionssajter. Att vi producerar (driftar) i egna lokaler ökar kraftigt bland kunderna som vill lägga ut produktionen och utvecklingen och som vi gör i våra egna lokaler. Vi går från den kreativa fasen, till design och systemutveckling och sedan till produktionen av appar, sajter eller digitala tjänster.

Vilka byråer bukar leda det kreativa arbetet?
– Vi är allt mer med i de tidiga faserna. Ofta är det vi och utvecklingschefen i den fasen, men även vd , it-chefen och kanske är marknadsavdelningen med.

Hur ser ni på content?
– Vi producerar allt mer content. Det är en trend för oss. Vi gör content för stora delar av vår produktion. Vi ser även ett ökat behov av content. Content är viktigt och ska hålla hög kvalitet. Men det är en nobrainer.

Går det att få tag på folk att anställa?
– Ja. Vi växer kraftfullt nu. Vi ha fått fler rekryteringsgrunder  exempelvis bland folk på reklambyrå och bland folk som vill förbättra världen och göra det med it, säger Jerker Lindsten.

 

DETTA ÄR DEN TREDJE ARTIKELN I
BEACONOMISTS SERIE OM FRONT END

TIDIGARE ARTIKLAR
Sigma skickar Maverick till front end
Slaget om front end – Cybercom