RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning har samarbete med två tidningar just nu. En redaktion på fem personer på förbundet jobbar med artiklar som Metro och Land  efterfrågar.

– Det är fantastiskt att vi har ett redaktionellt samarbete med dessa tidningar säger Rasmus Malm, producent på RFSU.

Det var förra onsdagen som Metro på första sidan hade en artikel med rubriken: “6 saker du borde veta om klitoris”.  I bakgrunden ett foto av ett isberg.   Under rubriken stod att artikeln är premiär för Metros Sex&liv och relationer i samarbete med RFSU.

Det märkliga är att RFSU inte betalat ett öre för att hamna på Metros första sida. Det är varken fråga om annonsering eller content marketing utan om ett redaktionellt samarbete. Det är tidningarna som tagit kontakt med RFSU och inte tvärtom.

Rasmus Malm är producent på RFSU. Det är han som håller ihop redaktionen som servar Metro och Land med material.

– Vi tror att kunskap kan förändra människor liv. Det är jätteroligt att vi kan nå miljoner människor med det som vi är bra på kunskap om sex, säger Rasmus Malm.

RFSU har flera egna kanaler för att sprida kunskap om sex. I print är det tidningen Ottar, digitalt är det sociala medier. RFSU har egen podcast och det produceras även egna filmer. Men ingen kanal har en så stor räckvidd som tidningarna Metro och Land.

– Lands läsare är en målgrupp som vi gärna vill nå. Det är läsare som ofta är  60 plus , bor i landsorten och ställer frågor om sex. Metros läsare bor i storstäder och är unga, säger Rasmus Malm.

RFSU har en redaktion på fem personer som jobbar med att serva Metro och Land med intressanta artiklar om sex. Den består av presschefen Josephine Morge, två sexualupplysare, en illustratör och producenten Rasmus Malm.

På Metro har beslutet att fattats att publicera minst fem artiklar om Sex&liv i samarbete med RFSU.

Eric Ljunggren är chefredaktör:

– Jag tror att både Metro och andra tidningar har pratat för lite om kvinnas kropp och sexualitet. Och det är ändå  år 2016, säger han.

Det var från Metro som initiativet kom och arbetsgrupper bildades på tidningen och RFSU för att få igång samarbete.

Det var mest positiva reaktioner. Knappast några protester. Att skriva om klitoris 2016 är inte kontroversiellt tror Eric Ljunggren.

– Jag visste inte att klitoris var lika stor som penis. Jag hör på din röst att även du inte visste, säger chefredaktören Eric Ljunggren.

Eric Ljunggren vill att hans tidning sprider kunskap om sex men också att skriver om sådant som intresserar hans läsare. För finns det läsare då kommer också annonsörer, är tesen.

– Jag såg många läsa BDSM-romanen “Femtio nyanser av honom” i tunnelbanan. Det är en illa skriven bok. Så jag tänkte att Metro kan komma med något bättre, artiklar om kvinnans kropp och sexualitet, säger Eric Ljunggren.

Han anser att medierna skriver om sex  men på ett ytligt sätt.

–Jag hoppas vi RFSU är nöjda med vårt samarbete, säger Eric Ljunggren.

Någon policy om vilka organisationer, institutioner, företag eller myndigheter Metro ska samarbeta med finns inte.

– Först när jag ser konkret vad det är frågan om fattar jag beslut. Det är något som jag gör dagligen, säger Eric Ljunggren.