Den nyplanterade contentbyrån Sitrus mognar och har tagit fram ett tämligen offensivt erbjudande: byrån vill ta fram en content-strategi som alla kundens andra strategier får rätta sig efter.

Sitrus, som har bildats av genom en fusion av byråerna JG Communication och Citat, har tagit fram ett gemensamt erbjudande.

Byråns strategichef Marney White berättar att den sammanslagna byrån har ett erbjudande för content strategi såväl som sociala medier, sistnämnda med Pixie Sartang som ansvarig.

– Vi ska bli byrån som tar ett helhetsperspektiv över ett varumärkes hela ekosytem för content, säger Marney White.

 Christian Sahlgren, vd för Sitrus, delger i byråns varumärkeslöfte i en mening:

– Vi skapar content för hela kundresan.

Det betyder att Sitrus anser sig kunna försörja hela "ekosystemet” för content och hellre pratar omni channel, många kommunikationskanaler på samma gång, än multichannel, flera kanaler vid olika tillfällen.

Med många kanaler igång på samma gång finns risken att budskapet fragmenteras och att den röda tråden försvinner. Samtidigt är utmaningen att skapa content för hela kundresan, alltså kundens väg mot köpbeslut, och göra det i flera olika kanaler på samma gång. Då krävs det en genomarbetad content-strategi. Just denna är hörnstenen i Sitrus nya erbjudande.

I Sitrus värld är snart sagt allt ett företag eller en organisation kommunicerar och använder sig av någon form av content, som säljmaterial och även reklamfilm. Därför tänker sig Sitrus att samordna större företags kommunikation via en övergripade content-strategi, som sträcker sig över företagets strategier för sälj, marknadsföring, varumärke och kommunikation.

– Eftersom organisationer har olika strategier och många stakeholders, är risken stor att de hamnar i intressekonflikter. Vi pratar med alla intressenter, kartlägger varumärket båda utifrån och inifrån. Utifrån insikterna skapar vi sedan i nära samarbete med kunden en strategi för innehåll som attraherar, engagerar och konverterar.

Sitrus värld är även traditionell reklam content, och ska alltså samordnas under content-strategin. Det är content som bygger både varumärke och sälj.

– Vi ser att det finns en konstant och den är content.  Man måste vara konsekvent I sitt budskapsarbete, annars ger man en fragmenterad bild av varumärket.

Sitrus vill i arbetet med kunderna även parallellt utveckla kundens strategi för sociala medier.

Med de två strategierna på plats, ska kunden kunna jobba med aktivering av content, som är anpassat för olika målgrupper, situationer, kanaler och ändamål, men ändå följer den övergripande content-strategin. Detta tänker sig Sitrus bidra till genom att komplettera strategiarbetet med taktiska planer, content-aktiveringsplaner, som anpassas för enskilda kampanjer och kontaktytor.

– En kund ska kunna gå ut och skapa content dagen därpå. Vi har till exempel gjort en kampanj för en kund där vi tog ett antal nyckelkomponenter i content-strategin och anpassade budskapet och där vi planerade vad som skulle publiceras varje dag och hur det skulle länka till olika plattformar och digitala medier.

Tanken är också att internationella kunder via lokala aktiveringsplaner ska kunna jobba decentraliserat med eget content.

– Ju mer omfattande aktiveringsplaner det finns, desto mer självständigt kan man jobba lokalt.

Arbetssättet ställer också krav på Sitrus.

– Vi kan inte bara erbjuda bredd, utan måste ha specialistkunskaper inom olika branscher och typer av content.

Så vad för slags byrå blir egentligen Sitrus efter omstöpningen?
– De allt mer otydliga gränserna mellan förtjänta, köpta och ägda medier skapar förvirring på marknaden. Vi tror vi kan skapa tydlighet med content-strategier. Vi ser oss som en ny typ av contentbyrå.

Hur kommer ni in i kundens befintliga byråstruktur?
– Ibland sitter vi med reklambyrån på andra sidan bordet, men ja, det här är nytt, vi har ett nytt landskap där alla försöker hitta sin plats.

Tycker de andra byråerna att det är okej att ni går in med en content-strategi som alla måste förhålla sig till?
– Kanske inte. Men vi kan dra ut det bästa av alla avdelningar hos kunden och ta fram en matris som anpassar budskapet för var och en av målgrupperna. Sedan är det inga problem för kunderna att gå till reklambyrån och arbeta fram tv-reklam eller till pr-byrån, och välja vilka av budskap de ska ta ut, säger Marney White, och lägger till:

– Men du har rätt, det här är nytt. Då finns det alltid en oro och funderingar Men vi lägger oss inte i andra byråers arbete. Vi ser det som att vi förenklar och hjälper dem att får en tydligare brief. Detta leder till en effektivare kommunikation och i slutändan ett starkare varumärke.

Är ni nöjda med att leverera strategin eller vill ni även producera kundernas content?
– Vi vill gärna vara med och producera. Strategin är bara början.