I takt med att marknadsavdelningarna blir allt mer it-tunga, börjar digitalbyråer och även reklambyråerna att spela mer på de traditionella it-bolagens planhalva. Men företag som HiQ och Tieto visar musklerna.

HiQ omsätter totalt knappt 1,4 miljarder kronor. Runt 10 procent, 140 miljoner kronor, kommer från samma marknad som webbyråer och reklambyråer tävlar om, utveckling av tjänster, appar och hemsidor. Det skulle placera HiQ i den absoluta toppen på listan över de största digitalbyråerna.

– I och med att den tekniska utvecklingen ökar så markant inom marknadsföring, så vinner bolag som vi allt större andelar, säger Peter Häggström Lindecrantz, marknadschef på HiQ.

Han berättar att HiQ har ett helt byråteam med bland annat art directors och copy writers. 

– Det innebär att vi kan ta kunderna från idéskiss till teknisk utveckling, implementation och till och med förvaltning.

Marknaden drivs med av att företag och organisationer behöver synas mer via mobil och digitalt. Dit vill även reklambyråer och webbyråer och även traditionella it-företag.

– Nu kan vi möta alla möjliga byråer, stora reklambyråer men även traditionella it-konsultbolag och webbyårer.  Idag möter aktörer som vi inte alls stötte på för fem år sedan.

Vad för ni fram för argument till kunderna?
– Att den tekniska nivån är så hög i dag att vår kompetens behövs även inom mobila tillämpningar och internet of things. Där behövs det väldigt hög teknisk kompetens. Vi har till exempel stor nytta av att vi i många år jobbat med telekom.

Hur ser ni på tillväxten inom området?
– Den är stark i dag och kommer att utvecklas. Vi vinner fler uppdrag och jag ser inte att det kommer att stoppa.

Drivs ni av att ni kan öka marginalerna med digitala tjänsteutveckling jämfört med traditionell it-konsulting?
– Det är inte det som driver oss. Vi drivs av den tekniska utvecklingen inom området och att vi vill förenkla människors liv. Sedan är det alltid bra att ha lönsamma affärer.

Peter Häggström Lindecrantz pratar om internet of things trenden som nu slår igenom i alla segment. Det innebär att allt fler produkter ansluts till internet. Ett exempel är Linas Matkasse som har testat att leverera mat direkt til Volvo-bilar vars position kunde bestämmas och bakluckor öppnas via en digital nyckel och där HiQ varit en partner i projektet. 

– Internet of things kommer in i alla branscher och det innebär att alla företag som tillverkar produkter får möjligheter att blir tjänsteföretag. Nya affärsmodeller möjliggörs . Vi kommer att se internet på ett helt annat sätt. Det är otroligt spännande.

HiQ jobbar bland annat med smarta bilar, smarta hem och nu den smarta savannen i Afrika.

Men är inte steget långt för reklambyråerna till internet of things?
– Jo, det krävs en hel del teknisk kompetens. Men alla byråer kommer att påverkas av att det ska tas fram nya tjänster för kunderna, säger Peter Häggström Lindecrantz.

It-giganten Tieto, men en omsättning på över 5 miljarder kronor, har byggt en hel avdelning för kundnära uppdrag som till exempel användarupplevelser och tjänstedesign med ungefär 300 anställda. På avdelningen jobbar Hani Movahed som ansvarig för strategisk rådgivning inom kundupplevelser. 

– Jag skulle vilja börja med att berätta att det hos oss inte längre finns något som heter it-projekt. Det finns bara projekt med tydliga affärsmål. Det är allt vi gör. Vi jobbar med att parta upp med stora kunder, som bankerna, för att leverera på mål snarare än IT. Det innebär at vi kommer upp i kedjan och närmare kundens kund. I dag måste vi förstå kundernas kunder för att nå affärsmålen, säger Hani Movahed.

Möter ni webbyårer och digitalbyråer?
– Ja, givetvis. Det dyker upp nischade bolag som ser olika behov. Sedan finns de vanliga it-bolagen som vi är i ständig kamp med. Man kanske har slängt in några konsulter från service design (tjänsteutveckling), men vi har ett team som kan bygga strategier baserat på kundbehoven och affärsnyttan samt översätta dessa till lösningar.

Just leveransförmågan är vad Hani Movahed framhåller som fördel för Tieto visavi webbyråerna.

– Webbyårerna finns alltid där. Den stora skillnaden är vår helhetskompetens och leveransförmåga. När de nischade kommer in, är det inom ett specifikt område som kunderna behöver en lösning för. Oss kommer kunderna till när de vill kolla på helheten med utgångspunkt i den existerande verksamheten. Det är lättare att säga att det behövs en ny app. Men ska man driva en förändring och uppnåaffärsmål, behöver kunderna en helhetsleverans från vision till transformation. Vi gör till och med kartläggningar av hela kundresan inom detaljhandeln, vad konsumenterna gör före och efter köpbeslut i fysiska och digitala kanaler. Kundresorna tar vi fram genom fältstudier som studerar både den praktiska och den emotionella delen och hur det påverkar beslutsprocessen. Kundinsikterna omsätter vi sedan till konkreta lösningar som svarar mot projektets beslutade KPIer (nyckeltal).

Hur ser ni på internet of things?
– Vi har en satsning inom området. Det har bubblats om det länge och idag drivs en enhet för Industrial Internet som en startup inom bolaget för att driva på  innovationen. Det kan gälla allt från hur maskiner, teknik och ökad digitalisering kan underlätta vardagen för personal inom sjukvården till att få till en mer effektiv tillverkningsindustri

Den mobila revolutionen. Hur påverkar den er?
– För antal år sedan hade vi en hel avdelning för mobilitet.  I dag är mobilt integrerat i alla delar. Mobilt är i dag en "commodity".

Kan man säga att ni gynnas visavi digitalbyrerna av att kundernas komplexitet ökar allt eftersom de lägger år till sig av it-användning?
– Ja. Om du är ett lite större bolag, finns ett arv i form av teknik och processer. Då går det inte att som leverantör undvika att ta hänsyn till det som finns i bagaget. Då krävs mer av it-bolagen som levererar, säger Hani Movahed.