Rekryteringsföretaget Bohmans Nätverk försöker koppla greppet om den svårbemästrade arbetsmarknaden för UX.

Rekrytering inom UX, User experience, utveckling av användarupplevelser är, något som Kristian Vång, på Bohmans har jobbat med i 2,5 år på bolaget. Nu tar han ett kliv upp till en nyinrättad tjänst som Head of Tech & Erecruitment. Idag upplever han ett läge där UX är något som många företag och organisationer relaterar till.

– Bohmans har jobbat med digitala roller sedan dotcom-eran (1995-2000) och i stor väldigt stor utsträckning sedan mitten av 00-talet. De senaste åren har det blivit väldigt trendigt och eftertraktat med UX och vi ser en höjd efterfrågan på de kompetenserna.

Själva begreppet UX finns det många olika definitioner till.

Kristian Vång ger sin definition:

– UX omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget och deras tjänster och produkter. Bred förklaring men det finns många olika syner och definitioner var gränserna mellan de olika begreppen finns.

Hur bedömer du efterfrågan på UX?
– Det efterfrågas väldigt mycket UX-designers idag vilket vi märker väldigt tydligt.

Dessa UX-proffs får avgörande roller:

– De har väldigt centrala roller eftersom alla interaktiva plattformar för användarna är extremt viktiga i dag och framförallt väldigt lättåtkomliga. Användaren och konsumenten själv ställs inför oerhört många valmöjligheter vilket skapar en otålighet och kräsenhet hos användaren. Det ska vara perfekt på en gång annars går man någon annanstans.. UXarnas kompetens är väldigt viktig för att skapa nya moderna tjänster och produkter som attraherar användarna. I vår roll som rekryteringsbolag är det en del av utmaningen också.  Det är trendigt och många vill rekrytera kompetens inom User Experience men kanske inte alltid har rätt förutsättningar för det. Rollerna och uppdragsbeskrivningarna tenderar att bli flyktiga och luddiga.

Vad får man räkna med att betala för en duktig UXare?
– Det är en svår fråga att svara på. Beror givetvis på varumärkets attraktionskraft och rollens innehåll men för att ange ett spann, någonstans mellan 40 000 till 55 000 kronor per månad, beroende på senioritet.  

Hur förändras efterfrågan på UX?
– Vi ser att företag och organisationer har börjat titta på innovation och tjänsteutveckling tillsammans med användarna i stället för att sitta på kammaren och utveckla och hoppas på att användarna ska komma.

Interaktionen med användare blir viktigare och viktigare. Konsumentmakten är väldigt stor idag.

Vad krävs av en UXare?
– Att vara kreativt och konceptuellt skicklig. Att vara duktig på att visualisera och designa samt ha ett genuint intresse för människor. Att påvisa hur man kommit fram till ett koncept som en lösning på en problemställning eller utmaning.

Behövs kunskaper om särskilda verktyg och utvecklingsmiljöer?
– Det skulle jag inte säga, iaf inte i de uppdrag som jag jobbat med.

UXare kan tyckas vara nedstigna gudar och inte ens för Bohmans är det trivialt att hitta kandidater.

– Det är inte helt lätt. Men vi har ett starkt nätverk inom UX och digitala roller, vi har också startat ett internationellt nätverk (Talent Territory) som hjälper våra kunder att nå en global kandidatmarknad. Efterfrågan börjar bli större än utbudet och vi ser bland annat utmaningar i kunder som kräver att kandidaterna kan svenska, vilket gör det utmanande.

Värvar ni nyutexaminerade UXare?
– Vi kopplas oftast in när våra uppdragsgivare inte vill ha någon från skolan. Men vi utmanar våra uppdragsgivare att se bortanför erfarenheten då nyexaminerade personer ofta är väldigt duktiga.

Vilka utbildningar är hetast att gå på?
– Det finns många intressanta utbildningar och det kommer nya hela tiden. Umeå, Linköping, KTH och Chalmers är några av de mest populära och attraktiva utbildningarna. Men kandidater kan också komma från det visuella hållet så som Konstfack och liknande utbildningar och sedan kompletterat med det tekniska.

UXarna verkar vara något av övermänniskor, vad gjorde den här typen av personer för tio år sedan före digitaliseringen?
– Den frågan får jag passa på. Men det är mycket intressanta och intellektuella människor jag möter i UX-rekryteringarna.

Hur ska ni jobba i er nya organisation?
– Vi på Bohmans fortsätter att utveckla och etablera rekryteringen inom UX men kommer även ta ett tydligare kliv mot tekniska roller kopplat till användarupplevelse och webben.

Vilka kollegor/konkurrenter stöter du på?
– Våra konkurrenter inom marknads- och kommunikationsrekryteringar gör en del UX roller men kanske inte i samma utsträckning. Sedan finns det såklart en del mindre nischade byråer som gärna hoppar på UX-trenden samt även tech-rekryteringsbolag som kanske mer jobbar med tekniska UX-roller, säger Kristian Vång.