Vi lever i föränderliga tider. Hur många gånger har ni hör det den senaste tiden? Här en grej till.

1998 startade vi Dagens Media, Mathias Kallio, jag och Henrik Meerburg . Sajten uppdaterade vi tre gånger per dag. En gång på morgonen, en till lunch och en artikel till eftermiddagsfikat. Vi jobbade med ett system som hette Dreaweaver, men det var mest en mardröm. Det var lätt att veta när systemet uppdaterades, för då stod det en mycket lång skateboard på högkant i kapprummet och en man med hästsvans tryckte in olika diskar i systemet. Det tog ungefär tre år att bygga en stabil och lojal publik. Det handlade egentligen bara om att ge målgruppen exakt den information som relevant i ett givet tillfälle tillräckligt många gånger så att vi kunde visa vad vi kunde och ville.  

Då fanns en kanal, WWW, eller "webben".  Idag finns nya nivåer av internet. Först kärnan, sedan en browser, därefter avlagringar, eller subvärldar som Facebook, Twitter, Linkedin, Snapchat och Instagram. De flesta publishers gör analysen att det är viktigt att vara där publiken, eller användarna befinner sig. Det är ett radikalt förändrat synsätt, jämfört med att publiken sprang hem för att läsa dagstidningen eller titta på tv. Men självklart inget nytt för Beaconomist ytterst begåvade läsare.

Det nya är att det inte räcker för medierna att ha en närvaro i alla internets subvärldar. Allt fler medier har också börjat marknadsföra sitt innehåll på framförallt Facebook. Jag utlovade "föränderliga tider" och nu levererar jag. Medierna tvingas alltså gå ut och annonsera för att få en publik och en räckvidd stor nog för att de själva ska kunna sälja annonser. Hur går den affären ihop är den försynta frågan. Den skarpare och jobbigare frågan är: vad är det som säger att företag och organisationer går ut på Facebook och marknadsför sina egna kanaler till den publik de önskar?

Jag råkar veta några medier som annonserar för att skaffa publik och jag måste säga att jag blev lite chockad. I nästa utgåva av Beaconomist ska vi berätta mer om det. Och kanske tar vi ett grepp på den egna hemsidans roll år 2016.

Rolf van den Brink, ansvarig utigvare