De digitala byråerna växte rejält i omsättning under 2014. Däremot minskade lönsamheten. Den största leverantören av digital kommunikation visar sig vara it-företaget KnowIT.

 

Beaconomists lista över de 30 största digitala byråerna år 2013 visar att tillväxten låg på 11 procent räknat i omsättning. Dessa byråer omsatte 1,2 miljarder kronor. Marginalen för branschen minskade från 8,3 till 6,7 procent. Antalet sysselsatta ökade med 4,2 procent till 998. Då ska tydliggöras att listan inte visar samtliga digitala byråer. Omsättning per anställd, rensat från ytterligheterna, ökade med 2,2 procent till 1,05 miljoner kronor. Kostnaderna per anställd ökade med 9,0 procent till 631 000 kronor. Det kan jämföras med 513 000 kronor på AB Volvo och 804 000 kronor på telekoncernen Ericsson.

Flera av de stora it-konsulterna ger sig in på digitalbyråernas område, alltså internetbaserade tjänster och kampanjer. Det gäller konsultbolag som Tieto och Netlight. Börsnoterade KnowIT tog fram siffror som visade att bolaget med råge är den de facto största webbyrån i landet (av bolagen som presenterat siffror). Bolaget omsatte 2013 runt 300 miljoner på 250 anställda på området. Tvåa på listan är Valltech med 227 miljoner och följd av Klikki och Creuna med vardera 136 miljoner kronor.

Snabbast växte dock House of Radon som ökade med 53 procent till 53 miljoner kronor och Viral Company som växte med 37 procent. House of Radon hade även högst rörelsemarginal med 27 procent följd av Opacity (19%) och KAN (18%). Byrån Ziggy utmärkte sig med stort tapp i anställda och omsättning. 

största byråerna